Ozonizacija prostora

Šta je saniranje ozonom?

Eliminiše više od 99,00% virusa, bakterija, plesni, gljivica, kvasca, polena i grinja.

Ozon je gas čiji se molekul sastoji od tri atoma kiseonika. Upravo zbog svoje hemijske strukture, molekul ozona je veoma reaktivan, a ozon se smatra jednim od najjačih oksidacionih agenasa. Deluje na različite vrste bakterija, virusa, plesni, gljivica koje se mogu naći na površini predmeta. Takođe, zbog svojih oksidacionih svojstava, ozon uklanja većinu neprijatnih mirisa poput dima cigareta, mirisa paljevine, buđi itd. Koliko je efikasna sanitacija ozonom? Ozon smanjuje efekte visoke vlažnosti u prostoriji. Tretman ozonom uklanja mikroorganizme, čisti i dezinfikuje. Tretman ozonom neutrališe mirise i uklanja njihove uzroke

TEHNOLOGIJA

Funkcija generatora ozona
Ozon je oblik kiseonika koji nastaje kada električna energija razbije obične molekule kiseonika (O2) započinjući hemijsku reakciju koja rezultira ozonom (O3).
Ozon je nestabilan molekul zbog trećeg atoma kiseonika, povezan sa druga dva atoma slabom vezom. Slaba veza je razlog zašto ozon deluje kao moćno sredstvo za dezinfekciju.
Ozonski sistemi udvostručuju efikasnost procesa koristeći naprednu tehnologiju koja proizvodi ozon na bezbedan i pouzdan način u kontrolisanim količinama, efikasno postižući naš cilj dezinfekcije.

GDE SE KORISTI
Oblast upotrebe ozona
-hoteli
-restorani 
-kafići
-poslovni prostor
-domaćinstva
-automobili

Istraživanja su pokazala da je ozon efikasniji i da ima veći potencijal oksidacije od većine tradicionalnih dezinfekcionih sredstava (npr. hlor, vodonik peroksid, peroksi kiseline i hlor dioksid). Njegova upotreba eliminiše potrebu za primenom različitih dezinfekcionih sredstava jer zagađivači ne mogu razviti toleranciju na ozon. Ozon ne deluje korozivno na radne površine, ne utiče negativno na organoleptička svojstva namirnica i ne ostavlja tragove nakon nanošenja.

RADO ĆEMO ODGOVORITI NA VAŠE PITANJE

PIŠITE NAM